Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato publicerar årsredovisningen

13:10 / 25 March 2013 Nolato Press release

Nolatos årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den och kan även beställas via hemsidan.

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2013 kl 13.10.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/nolato/r/nolato-publicerar-arsredovisningen,c9390821

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9390821/106397.pdf

Show as PDF