Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kallelse till årsstämma 2013

16:20 / 19 March 2013 Nolato Press release

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.

Kallelsen bifogas detta pressmeddelande och finns inom kort tillgänglig även på www.nolato.se. Kallelsen publiceras i sin helhet i Post & Inrikes Tidningar den 20 mars samt i kortform i Dagens Industri samma dag.

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 kl 16.20.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/nolato/r/kallelse-till-arsstamma-2013,c9388003

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9388003/104491.pdf

Show as PDF