Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato renodlar och avyttrar verksamheten i Sunne

08:10 / 4 November 2013 Nolato Press release

Nolatokoncernen har beslutat att avyttra dotterbolaget Nolato Sunne AB till ett intressebolag inom Per Vannesjö Industri AB.

- Nolato Sunne är helt inriktat på produktion av gummiprodukter, vilket bolaget är ensamt om i koncernen. Avyttringen är ett led i vår fokusering på utveckling och tillverkning av produkter i plast, silikon och TPE, kommenterar Johan Arvidsson, som är chef för affärsområde Nolato Industrial.

Nolato Sunne har 95 anställda i Sunne och omsätter cirka 130 mkr. Köparen tar över verksamheten från och med 1 november 2013. Köpeskillingen är 22,5 mkr och transaktionen beräknas ge en mindre realisationsförlust i fjärde kvartalet.

--------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter till ledande kunder inom medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment.

B-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Nolato är ett MidCap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2013 kl 8.10.

www.nolato.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/nolato/r/nolato-renodlar-och-avyttrar-verksamheten-i-sunne,c9491834

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9491834/178632.pdf

Show as PDF