Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Christer Wahlquist fortsätter i rollen som chef för Nolato Medical

14:00 / 20 September 2012 Nolato Press release

Den ledningsförändring i Nolatos affärsområde Nolato Medical, som informerades om 15 maj 2012, genomförs inte. Christer Wahlquist kommer därmed att fortsätta som chef för affärsområdet.

- Det är glädjande att Christer Wahlquist fortsätter som chef för Nolato Medical, säger Nolatos koncernchef Hans Porat. Christers kunskap, erfarenhet och kontaktnät är värdefulla ingredienser i Nolatos globala tillväxtstrategi. Han har varit anställd i Nolato sedan 1996 och chef för affärsområde Nolato Medical sedan 2005.

Nolato Medicals tillväxstrategi ligger fast. Ambitionen är att vara en ledande global aktör, som erbjuder kunder inom läkemedel och medicinteknik konkurrenskraftig utveckling och tillverkning av avancerade polymera produkter.

Nolatos koncernledning kommer från oktober att bestå av koncernchefen Hans Porat, finansdirektören Per-Ola Holmström, chefen för affärsområde Nolato Medical Christer Wahlquist, chefen för affärsområde Nolato Telecom Jörgen Karlsson samt chefen för affärsområde Nolato Industrial Johan Arvidsson.


--- För mer information kontakta: Hans Porat, vd & koncernchef, 0431 442294

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nolato ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2012 kl 14.00.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/christer-wahlquist-fortsatter-i-rollen-som-chef-for-nolato-medical,c9307637

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9307637/46848.pdf

Show as PDF