Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Förändringar i Nolatos koncernledning

13:30 / 15 May 2012 Nolato Press release

Nolatos koncernledning förändras i oktober 2012, då Nolatos vd Hans Porat, parallellt med sitt uppdrag som koncernchef, tar över posten som chef för affärsområde Nolato Medical efter Christer Wahlquist, som har valt att gå vidare till en tjänst utanför Nolatokoncernen. Hans Porat lämnar samtidigt över uppgiften som chef för affärsområde Nolato Industrial till Johan Arvidsson, som är vd i Nolato Hungary.

Christer Wahlquist har varit anställd i Nolato sedan 1996 och chef för affärsområde Nolato Medical sedan 2005.

- Christer har varit en viktig del i utvecklingen av Nolato Medical, som under hans ledning har uppvisat en god tillväxt och idag har en årsomsättning på över en miljard kronor. Jag vill rikta ett stort tack till Christer för hans insatser och önskar honom lycka till i sin framtida roll, säger Hans Porat.

- Nolato Medicals tillväxtstrategi ligger fast. Ambitionen är att vara en ledande global aktör, som erbjuder kunder inom läkemedel och medicinteknik konkurrenskraftig utveckling och tillverkning av avancerade polymera produkter.

Johan Arvidsson, som tar över uppgiften som chef för affärsområde Nolato Industrial, har varit anställd i Nolato sedan 1994 och är sedan fyra år vd i Nolato Hungary, en befattning som han behåller parallellt med uppdraget som affärsområdeschef. Johan blir även ny medlem av koncernledningen.

Nolatos koncernledning kommer från oktober därmed att bestå av koncernchefen Hans Porat, finansdirektören Per-Ola Holmström, chefen för affärsområde Nolato Telecom Jörgen Karlsson och chefen för affärsområde Nolato Industrial Johan Arvidsson.


--- För mer information kontakta: Hans Porat, vd & koncernchef, 0431 442294

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nolato ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2012 kl 13.30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/forandringar-i-nolatos-koncernledning,c9260225

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9260225/13235.pdf

Show as PDF