Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato förvärvar Cope Allman Jaycare

08:25 / 11 April 2012 Nolato Press release

Förvärv av brittiskt företag inom läkemedelsförpackningar ger stärkt kundbas och geografisk expansion inom Nolato Medical

Som ett led i Nolatokoncernens strategiska satsning inom medicinteknik- och läkemedelsområdet har Nolato förvärvat brittiska Cope Allman Jaycare för en initial köpeskilling om 179 mkr (skuldfritt bolag) samt en tilläggsköpeskilling som baseras på resultatet fram till och med första kvartalet 2014.

Cope Allman Jaycare, som tillverkar läkemedelsförpackningar i plast, omsätter cirka 270 mkr på årsbasis. Bland kunderna finns ett antal större internationella läkemedelsföretag. Bolaget konsolideras från och med 1 april och kommer att ha en positiv effekt på Nolatos vinst per aktie redan 2012.

- Efter förvärvet av amerikanska Contour Plastics har vi arbetat för att komplettera med ett förvärv i västra Europa. Cope Allman Jaycare är ett välskött bolag, som passar fint in i vår tillväxtstrategi, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Cope Allman Jaycare, vars historik inom läkemedelsförpackningar sträcker sig tillbaka till 1958, bedöms 2012 ha en omsättning på cirka 270 mkr, med en proforma EBITDA-marginal på cirka 14 procent. Bolaget har 270 medarbetare vid sina anläggningar i Portsmouth och Newcastle, England.

- Nolato har sedan tidigare en stark position på den skandinaviska marknaden för läkemedelsförpackningar. Genom förvärvet får vi lokal närvaro i Storbritannien, som är en viktig del av den globala läkemedelsbranschen. Samtidigt öppnas dörren till ett stort antal ledande internationella läkemedelsföretag, som idag är befintliga kunder hos Cope Allman Jaycare, konstaterar Christer Wahlquist, chef för affärsområde Nolato Medical.

Bolaget förvärvas från nuvarande management, som kommer att vara kvar i verksamheten framöver.

Efter förvärvet har Nolato en fortsatt stark finansiell position med en soliditet om cirka 47 procent.

------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, vd & koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nolato ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2012 kl 08.25.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/nolato-forvarvar-cope-allman-jaycare,c9244762

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9244762/2225.pdf

Show as PDF