Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Stark omsättnings- och resultatutveckling

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tredje kvartalet 2012 en stark utveckling av såväl omsättning som resultat. Koncernens omsättning ökade me...

14:30 / 24 Oct Nolato Press release

Stark utveckling för samtliga affärsområden

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för andra kvartalet 2012 en stark utveckling för samtliga affärsområden. Koncernens omsättning ökade med 37 pr...

14:30 / 20 Jul Nolato Press release

Förändringar i Nolatos koncernledning

Nolatos koncernledning förändras i oktober 2012, då Nolatos vd Hans Porat, parallellt med sitt uppdrag som koncernchef, tar över posten som chef för a...

13:30 / 15 May Nolato Press release

Nolatos årsstämma 2012

Nolato har under tisdagen hållit årsstämma.Utdelning: Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 5,00 kr per aktie, var­av 3,00 kr o...

17:30 / 24 Apr Nolato Press release

Positiv utveckling för samtliga affärsområden

I dagens delårsrapport för första kvartalet 2012 rapporterar Nolato en ökning av omsättningen med 10 procent till 837 mkr (759), en ökning av rörelser...

14:00 / 24 Apr Nolato Press release

Nolato förvärvar Cope Allman Jaycare

Förvärv av brittiskt företag inom läkemedelsförpackningar ger stärkt kundbas och geografisk expansion inom Nolato MedicalSom ett led i Nolatokoncernen...

08:25 / 11 Apr Nolato Press release

Kallelse årsstämma 2012

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma tisdagen den 24 april 2012 klockan 16.00 i Idrottsparken, Hålarpsvägen 10, Grevi...

15:54 / 21 Mar Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen

Nolatos årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieäg...

07:59 / 21 Mar Nolato Press release

Stark finansiell ställning

I dagens bokslutskommuniké redovisar Nolato en omsättning för
fjärde kvartalet 2011 på 734 mkr (864) och ett rörelseresultat
(EBITA) på 48 mkr (63...

14:30 / 1 Feb Nolato Press release