Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Bästa året någonsin

14:30 / 1 February 2011 Nolato Press release

Nolatos omsättning under 2010 ökade med 30 procent till 3.375 mkr (2.602), rörelse­resultatet (EBITA) ökade med 58 procent till 262 mkr (166) och resultatet per aktie uppgick till 7,11 kr (4,68). – Resultatmässigt var 2010 det bästa året sedan starten 1938, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Återhämtningen efter finanskrisen gick betydligt ­snabbare än väntat och alla våra verksamheter utvecklades positivt. Nolato Medical ökade omsättningen med 17 procent till 808 mkr (692) och rörelse­resultatet (EBITA) uppgick till 100 mkr (89). Sommarens förvärv i USA har tillfört 80 mkr i omsättning. Nolato Telecom ökade omsättningen med 44 procent till 1.575 mkr (1.090) och rörelseresultatet (EBITA) till 122 mkr (86). Omsättningen har varit hög till följd av en generellt stark produktportfölj samt vidareförsäljning av komponenter (pekskärmar) om cirka 200 mkr. Nolato Industrial ökade omsättningen med 21 procent till 994 mkr (824) och rörelse­resultatet (EBITA) till 79 mkr (19). Högt kapacitetsutnyttjande, nya produkter och full ­effekt av tidigare genomförda strukturåtgärder har haft en positiv påverkan på omsättning och resultat. Affärsområdet har beslutat att etablera en mindre produktion i ­Rumänien, med produktionsstart under tredje kvartalet 2011. Nolatos finansiella ställning är stark. Nettoskulden uppgick till 34 mkr (40) och soliditeten till 50 procent (51). Kassaflödet under 2010 var 230 mkr (139) exklusive förvärv och avyttrad fastighet. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2010 med 3 kr per aktie (3). Med anledning av Nolatos starka finansiella ställning föreslår styrelsen dessutom en extrautdelning med 3 kronor, det vill säga totalt 6 kr per aktie (3). Årsstämma hålls den 27 april.

Länk till den fullständiga rapporten finns nedan. Den kan även hämtas på www.nolato.se


-------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Omsättningen 2010 uppgick till 3,4 miljarder kronor och genomsnittligt antal anställda under 2010 var 7.563 personer. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF