Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato får behålla "High-Tech" status och gällande skattesats i Kina

14:00 / 6 December 2011 Nolato Press release

Nolato har erhållit ett positivt beslut om fortsatt "High-Tech" status för verksamhetsåren 2011-2013 och behåller därmed en inkomstskattesats på 15 procent i Kina även under dessa år. Därmed är redovisad skattekostnad under 2011 i linje med beslutet.

Nolato har under perioden 2008-2010 haft så kallad "High-Tech" status i Kina, vilket medfört en inkomstskattesats på 15 procent. Detta kan jämföras med den normala skattesatsen på 25 procent för företag i Kina.

I slutet av 2010 ansökte Nolato om en förlängning av "High-Tech" status­en för perioden 2011-2013. Ansökningshandlingarna har granskats av kinesisk skattemyndighet under 2011.

Under 2011 har Nolato redovisat en skattekostnad för koncernen baserad på att förnyad "High-Tech" status kommer att erhållas, dvs baserad på en skattesats om 15 procent i Kina.


---------- För ytterligare information kontakta: Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2011 kl 14.00.

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/nolato-far-behalla--high-tech--status-och-gallande-skattesats-i-kina,c9196792

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2034702&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF