Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Valberedning utsedd i Nolato

10:00 / 18 October 2011 Nolato Press release

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 27 april 2011 har de fem till röste­talet största aktieägarna vid september månads utgång 2011 utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2012:

- Henrik Jorlén, ordförande, som företrädare för familjen Jorlén - Gun Boström som företrädare för familjen Boström - Erik Paulsson som företrädare för familjen Paulsson - Johan Lannebo som företrädare för Lannebo Fonder - Magnus Molin som företrädare för Svolder

Nolatos årsstämma kommer att hållas den 24 april 2012. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e-post  () eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

------------- Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se (http://www.nolato.se) Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2011 kl 10.00.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/valberedning-utsedd-i-nolato,c9174749

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1986893&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF