Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Valberedning utsedd i Nolato

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 27 april 2011 har de fem till röste­talet största aktieägarna vid september månads utgång 2011 utsett f...

10:00 / 18 Oct Nolato Press release

Kommuniké från Nolatos årsstämma

Nolato har under onsdagen hållit årsstämma. Utdelning: Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 6,00 kr per aktie, var­av 3,00 kr ...

17:30 / 27 Apr Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen

Nolatos årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se (www.nolato.se). Den tryckta versionen är under distribution...

11:21 / 24 Mar Nolato Press release

Bästa året någonsin

Nolatos omsättning under 2010 ökade med 30 procent till 3.375 mkr (2.602), rörelse­resultatet (EBITA) ökade med 58 procent till 262 mkr (166) och resu...

14:30 / 1 Feb Nolato Press release