Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato förvärvar amerikanska Contour Plastics - Stärkt erbjudande och geografisk expansion inom Nolato Medical

08:15 / 26 July 2010 Nolato Press release

Som ett led i Nolatokoncernens strategiska satsning på medicinteknik har Nolato förvärvat amerikanska Contour Plastics för cirka 165 mkr. Contour Plastics, som byter namn till Nolato Contour, omsätter omkring 165 mkr på årsbasis och har 180 medarbetare. Bland kunderna finns ett antal större amerikanska medicintekniska företag. Contour Plastics konsolideras från och med 26 juli och kommer att ha en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie redan under 2010.

- Contour Plastics är ett välskött bolag, som passar fint in i vår tillväxtstrategi och i vår ambition att kunna tillhandahålla ett globalt erbjudande med regional produktion inom medicalområdet, säger Nolatos koncernchef Hans Porat. Contour Plastics, som grundades 1990, bedöms 2010 ha en omsättning på cirka 165 miljoner kronor, med en proforma EBITDA-marginal på cirka 13 procent. Bolaget har 180 medarbetare vid sin moderna anläggning i Baldwin, Wisconsin. Anläggningen omfattar 9.000 kvm, varav 700 kvm renrum. Kunderna utgörs av ett antal större medicintekniska företag och förvärvet skapar även möjligheter att erbjuda europeiska kunder produktion i Nordamerika. - Genom förvärvet får vi bland annat närvaro i området från Minneapolis till Chicago, som är ett av fyra viktiga medicintekniska kluster på den amerikanska marknaden. Vidare innebär det en ytterligare förstärkning av Nolato Medicals totala erbjudande och en bas för vår etablering av produktion i Nordamerika, säger Christer Wahlquist, som är chef för affärsområde Nolato Medical. Bolaget förvärvas från grundaren och VD Barry Grant och köpeskillingen uppgår till 165 mkr (skuldfritt bolag). Efter förvärvet har Nolato en fortsatt stark finansiell position med en soliditet om cirka 44 procent. Förvärvet förväntas ge en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie redan från och med övertagandet. Barry Grant kommer även framöver att leda och driva verksamheten tillsammans med Gus Myran, Vice President Operations. Vidare kommer Mattias Persson, affärsutvecklingschef i Nolato Medical, att driva processen med att identifiera större affärsmöjligheter hos Contour Plastics befintliga kunder, integrera företaget i Nolatokoncernen samt vara en brygga för europeiska kunder till Nolato Medicals nya produktionsenhet i Nordamerika. Telefonmöte om förvärvet idag kl 10.00 Koncernchef Hans Porat, finansdirektör Per-Ola Holmström och affärsområdeschef Christer Wahlquist kommenterar förvärvet vid ett telefonmöte idag, måndag 26 juli, kl 10.00. Telefonnumret är 08 301790 och koden 389917. Presentationsmaterial kommer före mötet att finnas på www.nolato.se/ir


--------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Christer Wahlquist, chef för affärsområde Nolato Medical, 040 419559

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Genomsnittligt antal anställda under första halvåret 2010 var 7.855 personer. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF