Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato: Kraftig tillväxt och starkt resultat

14:00 / 28 April 2010 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tre månader en kraftig tillväxt och ett starkt resultat. Omsättningen ökade med 23 procent till 746 mkr (606) och rörelseresultatet (EBITA) ökade till 63 mkr (16). Resultatet per aktie uppgick till 1,71 kr (0,15).

- Efterfrågan har varit bra under kvartalet och samtliga tre affärsområden uppvisar tillväxt och god lönsamhet, konstaterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Medicals omsättning ökade med 4 procent (exklusive valutaeffekter med 7 procent) till 186 mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 23 mkr (24). Volymerna har utvecklats i linje med marknadens tillväxt. Som tidigare meddelats sker en utbyggnad i Hörby med 3.700 kvadratmeter för att skapa en optimal produktionsstruktur. Utbyggnaden beräknas stå klar i slutet av året.

Nolato Telecoms omsättning ökade med hela 42 procent (exklusive valutaeffekter med 55 procent) till 320 mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 32 mkr (0). Kapacitetsutnyttjandet har varit högt under perioden, vilket tillsammans med övervägande ny produktmix har haft positiv inverkan på resultatet. Den nya produktionsenheten i Chennai, Indien, är i drift och utvecklas väl.

Nolato Industrials omsättning ökade med 17 procent till 241 mkr och rörelseresultatet uppgick till 17 mkr (-1). Efterfrågan har ökat inom flertalet av kundsegmenten, dock från de mycket låga nivåerna under motsvarande period 2009.

- Vi kan med glädje konstatera att våra affärsområden under lågkonjunkturen har flyttat fram sina positioner och tagit marknadsandelar, säger Hans Porat.

Nolato har en fortsatt stark finansiell ställning. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 0 mkr (56). Minskningen beror på tillfälligt högt behov av rörelsekapital inom Nolato Telecom. Nettoskulden var 44 mkr (28).

Komplett delårsrapport finns nedan samt på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Genomsnittligt antal anställda under första kvartalet var 7.448 personer. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF