Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Mycket starkt första halvår

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för andra kvartalet en mycket stark tillväxt och resultatökning. Omsättningen ökade med 58 procent till 878 mk...

14:00 / 21 Jul Nolato Press release

Kommuniké från Nolato AB:s årsstämma

Nolato har idag hållit årsstämma i Grevie, med Fredrik Arp som ordförande.Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att del...

17:24 / 28 Apr Nolato Press release

Nolato: Kraftig tillväxt och starkt resultat

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tre månader en kraftig tillväxt och ett starkt resultat. Omsättningen ökade med 23 procent till 746 mkr (6...

14:00 / 28 Apr Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen

Nolatos årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieäg...

16:14 / 25 Mar Nolato Press release

Välkommen till årsstämma i Nolato AB (publ)

Aktieägarna hälsas välkomna till Nolatos årsstämma onsdagen den 28 april 2010 klockan 16.00 i Idrottsparken, Grevie.Anmälan Aktieägare som vill delta ...

07:00 / 23 Mar Nolato Press release

Nolato Medical kraftsamlar i Hörby

Nolato MediTech, som ingår i den börsnoterade Nolatokoncernens affärsområde Nolato Medical, bygger ut sin produktionskapacitet i Hörby för att skapa o...

13:30 / 1 Mar Nolato Press release

Stark utveckling för Nolato

I dagens bokslutskommuniké redovisar Nolato en omsättning för fjärde kvartalet 2009 på 786 mkr, vilket är en ökning med fem procent jämfört med samma ...

14:30 / 1 Feb Nolato Press release