Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Alpha varslar 38 anställda och stänger sin produktion i Lönsboda

15:31 / 12 January 2009 Nolato Press release

För att anpassa verksamheten till det försämrade konjunktur- och marknadsläget har Nolato Alpha beslutat att varsla 38 anställda och stänga sin produktionsenhet i Lönsboda. Personalneddragningarna berör i huvudsak affärsområde Nolato Industrial men även Nolato Telecoms verksamhet i Kristianstad. Fackliga förhandlingar har inletts.

– Vi har märkt en svagare efterfrågan och trenden har intensifierats under det fjärde kvartalet. Neddragningarna är tyvärr en nödvändig åtgärd, kommenterar Hans Porat, vd och koncernchef i Nolato.

Som en följd av neddragningarna kommer Nolatos rörelseresultat att belastas med cirka 10 MSEK under fjärde kvartalet 2008.


För ytterligare information kontakta: Hans Porat, vd och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bl.a. telekom, medicinteknik, fordon och andra utvalda industrisegment. Koncernen har omkring 4.500 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF