Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nolato: Effektiviseringar ger effekt

I dagens rapport för första halvåret redovisar Nolato en omsättning på 1.163 mkr för sex månader, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med sa...

14:01 / 21 Jul Nolato Press release

Nolatos delårsrapport

Andra kvartalet 2009 i sammandrag - Omsättningen minskade med 20 procent till 557 MSEK (694) - Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 39 MSEK (61) - Res...

14:00 / 21 Jul Nolato Press release

Inbjudan till Nolatos kapitalmarknadsdag 2009

Nolato inbjuder härmed institutionella ägare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 29 maj 2009. Syftet med kapitalmark...

15:36 / 11 May Nolato Press release

Beslut på Nolatos årsstämma

Nolato har idag hållit årsstämma i Grevie, med Carl-Gustaf Sondén som ordförande. Nedan finns en sammanfattning av de viktigaste besluten på stämman. ...

19:47 / 27 Apr Nolato Press release

Nolato tre månader: Fortsatt starkt kassaflöde

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tre månader en omsättning på 606 MSEK (690) och ett rörelseresultat (EBITA) på 16 MSEK (59). Kassaflödet v...

14:01 / 27 Apr Nolato Press release

Nolato Q1: Fortsatt starkt kassaflöde

Första kvartalet 2009 i sammandrag – Omsättningen minskade med 12 procent till 606 MSEK (690) – Rörelseresultat (EBITA) minskade till 16 MSE...

14:00 / 27 Apr Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen för 2008

Nolatos årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieä...

13:01 / 23 Mar Nolato Press release

Kallelse till Nolatos årsstämma 2009

Aktieägarna hälsas välkomna till Nolatos årsstämma måndagen den 27 april 2009 klockan 17.00 i Idrottsparken, Grevie.   Anmälan Aktieägare som vill del...

08:25 / 20 Mar Nolato Press release

Ny chef för Nolato Telecom

Jörgen Karlsson har från 1 mars utsetts till ny chef för affärsområde Nolato Telecom och medlem av Nolatos koncernledning. Han kvarstår som vd i Nolat...

10:00 / 13 Feb Nolato Press release