Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Starkt andra kvartal för Nolato

14:30 / 21 July 2008 Nolato Press release

Nolato fortsätter att öka såväl omsättning som resultat. Under andra kvartalet 2008 ökade omsättningen med 13 procent, till 694 mkr (616) och resultat per aktie med 48 procent till 1,75 kr (1,18).

– Samtliga affärsområden har utvecklats positivt och vår lönsamma tillväxt fortsätter, säger Hans Porat, som är vd och koncernchef i Nolato. Sammantaget har det inneburit en ökning av koncernens marginal till 8,8 procent (7,5).

– Flera viktiga projekt för framtida leveranser har erhållits under andra kvartalet, konstaterar Hans Porat.

Nolato Medical ökade omsättningen med 13 procent till 158 mkr (140) och rörelseresultatet EBITA till 22 mkr (18). Marginalen ökade till 13,9 procent (12,9). Volymerna har varit goda under kvartalet, framförallt inom läkemedelsförpackningar.

Nolato Telecom ökade omsättningen med 24 procent till 277 mkr (223) och rörelseresultatet EBITA med 64 procent till 23 mkr (14). Marginalen ökade till 8,3 procent (6,3). Försäljningen under kvartalet har till stor del utgjorts av produkter uppstartade under 2008, vilka har haft en mycket bra volym­utveckling. Under slutet av kvartalet har Nolato Telecom påbörjat leveranser av produkter till den nya, kanadensiska kunden RIM, som bland annat utvecklar och producerar BlackBerry.

– Affärsområdets verksamhet i Kina fortsätter att utvecklas mycket starkt, kommenterar Hans Porat, och eftersom vissa av Nolatos kunder har ifrågasatt Malaysia som produktionsland, har vi beslutat att stänga produktionsenheten i Kuala Lumpur under fjärde kvartalet i år för att koncentrera oss på Kina. Avvecklingen förväntas inte medföra några nämnvärda framtida engångskostnader.

Nolato Industrials omsättning ökade marginellt till 259 mkr (257), medan rörelseresultatet EBITA ökade 16 procent till 22 mkr (19). Marginalen ökade till 8,5 procent (7,4). Volymerna har varit goda under kvartalet, framför allt till verkstads- och övrig industri, medan en svagare efterfrågan har märkts inom fordonsindustrin.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0705 517550 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, läkemedel, hygien och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Small Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF