Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kraftig resultatförbättring för Nolatokoncernen

16:30 / 28 April 2008 Nolato Press release

Nolato redovisar en kraftig resultatförbättring för årets tre första månader, jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade med 26 procent till 690 mkr (547) och rörelseresultatet EBITA med 59 procent till 59 mkr (37).

– Det är mycket tillfredsställande att vi kan leverera en sådan här stark rapport, kommenterar Hans Porat, som är vd i Nolato. Även kassaflödet har utvecklats bra under kvartalet och uppgick till 47 mkr (23 exklusive förvärv).

Nolato Medicals omsättning ökade med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelse­resultatet EBITA ökade med 31 procent till 21 mkr (16) och EBITA-marginalen var 14,3 procent (14,2).

– Affärsområdet utvecklas positivt och vi kommer nu även att starta produktion i Kina, säger Hans Porat. I ett första steg till en befintlig kund, som nu efterfrågar Nolato Medicals närvaro på Asienmarknaden.

Även Nolato Telecom utvecklades starkt under kvartalet. Omsättningen ökade med 54 procent till 284 mkr och rörelseresultatet EBITA till 27 mkr (5). Även EBITA-marginalen ökade kraftigt och uppgick till 9,5 procent (2,7).

– Vi har haft en mycket god beläggning i våra enheter inom Nolato Telecom, konstaterar Hans Porat. Produktionen har dessutom till stor del utgjorts av nyare produkter samt produkter uppstartade under kvartalet, vilka har haft mycket höga volymer direkt från start.

Nolato Industrial uppvisade stabila volymer och omsättningen ökade med tre procent till 260 mkr. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 20 mkr (23) och EBITA-marginalen var 7,7 procent (9,1).

Den kompletta rapporten finns på Nolatos hemsida, www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0705 517550 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, läkemedel, hygien och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Small Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF