Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Starkt tredje kvartal för Nolato

Nolato redovisar ett starkt tredje kvartal, med såväl ökad omsättning som resultat. Omsättningen uppgick till 693 miljoner kronor (624) och rörelseres...

15:00 / 27 Oct Nolato Press release

Starkt andra kvartal för Nolato

Nolato fortsätter att öka såväl omsättning som resultat. Under andra kvartalet 2008 ökade omsättningen med 13 procent, till 694 mkr (616) och resultat...

14:30 / 21 Jul Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen för 2007

Nolatos årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieäg...

14:50 / 25 Mar Nolato Press release

Kallelse till Nolatos årsstämma

­­Aktieägarna hälsas välkomna till Nolatos årsstämma måndagen den 28 april 2008 klockan 18.00 i Idrottsparken, Grevie.   Anmälan Aktieägare som vill d...

10:34 / 19 Mar Nolato Press release