Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Telecom bildar joint venture med kinesisk metallspecialist

08:03 / 10 August 2007 Nolato Press release

Nolato Telecom, ett affärsområde inom Nolatokoncernen, har tecknat avtal om ett joint venture med den kinesiska metallspecialisten OPD. Genom ett gemensamt utvecklings- och säljbolag breddar Nolato Telecom kunderbjudandet gentemot mobiltelefonkunderna till att förutom plast även omfatta metallkomponenter.

– Metallinnehållet ökar i många mobiltelefoner och används för att i kombination med plast bl.a. skapa designeffekter, kommenterar Jonas Persson, som är chef för Nolato Telecom. Historiskt har vår styrka legat på plasten, men genom samarbetet med OPD breddar vi nu kunderbjudandet inom metalltekniken.

– Denna breddning har efterfrågats av kunderna och stärker vår marknadsposition. Mobil­telefontillverkarna vill att en och samma leverantör ska kunna leverera såväl plast- som metalldelar, säger Jonas Persson.

OPD är en ledande leverantör av såväl kosmetisk som icke kosmetisk metall för konsumentelektronik, med mycket gott anseende inom mobiltelefonsektorn. Samarbetet sker i form av ett gemensamt utvecklings- och säljbolag, där Nolato och OPD äger hälften vardera. Bolaget kommer att bedriva sin verksamhet hos Nolato Telecom i Beijing och Shenzen, för att erbjuda mobiltelefontillverkarna fullt integrerad plast- och metallteknologi.


------------------------ För ytterligare information kontakta: Jonas Persson, affärsområdeschef, 0703 452036

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Frankrike, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF