Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato telefonkonferens 19 juli i samband med Q2-rapporten

11:22 / 16 July 2007 Nolato Press release

Nolatos delårsrapport för första halvåret 2007 publiceras den 19 juli omkring kl 13.30.

Med anledning härav anordnar Nolato en telefonkonferens samma dag klockan 14.00, där koncernchef Georg Brunstam och finansdirektör Per-Ola Holmström kommenterar rapporten.

--> Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-34 54 90 och koden 17 10 88.

Hålltider: 14.00 Georg Brunstam och Per-Ola Holmström kommenterar rapporten 14.20 Frågestund 14:30 Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt före telefonkonferensen på Nolatos hemsida www.nolato.se (länk från rapporten).

Välkommen!


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Frankrike, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF