Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Georg Brunstam kommer att sluta som koncernchef i Nolato

08:45 / 11 June 2007 Nolato Press release

Georg Brunstam kommer på egen begäran att sluta som VD och koncernchef i Nolato senast 2007-12-09. Arbetet med att söka en efterträdare påbörjas om­gående.

Övriga personer i Nolatos koncernledning kvarstår på sina befattningar och kommer att leda respektive funktion och affärsområde enligt den strategi som tidigare fast­slagits av Nolatos styrelse.

Nolatos styrelse upprepar att den bedömning om andra kvartalet, som Nolato lämnade i delårsrapporten efter första kvartalet, kvarstår. Omsättningen för Nolato Telecom under andra kvartalet 2007 bedöms bli i nivå med första kvartalet, medan Nolato Medical och Nolato Industrial bedöms fortsätta sin positiva utveckling under andra kvartalet.

Nolato AB Styrelsen


--------- För ytterligare information kontakta: Carl-Gustaf Sondén, styrelseordförande i Nolato, tel 0705 585015 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Frankrike, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF