Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato säljer AB Cerbo Göteborg och Medigrafik A/S

14:00 / 21 May 2007 Nolato Press release

Nolato har idag tecknat avtal med Strålfors om försäljning av AB Cerbo Göteborg och Medigrafik A/S. Bolagen är inriktade på utveckling och produktion av tryckta förpackningar till läkemedelsindustrin och ingick i det förvärv av Cerbo Group, som Nolato gjorde i början av mars i år.

– Deras grafiskt orienterade verksamhet ligger utanför vårt kärnområde, kommenterar Georg Brunstam, som är koncernchef i Nolato. Genom försäljningen till Strålfors får bolagen nu en ägare med starkt fokus på grafisk verksamhet.

Cerbo Göteborg och Medigrafik har cirka 100 anställda och beräknas 2007 att omsätta 145 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår till 134 miljoner kronor (skuldfritt bolag) och erlades kontant vid avtalets tecknande.

– Integreringen av de övriga i mars förvärvade Cerbo-bolagen har varit framgångsrik och pågår enligt plan, konstaterar Georg Brunstam.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Frankrike, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF