Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato tre månader 2007: Kraftig tillväxt för Nolato Medical

19:16 / 25 April 2007 Nolato Press release

Första kvartalet 2007 i sammandrag – Omsättningen uppgick till 560 MSEK (594) – Förvärvet av Cerbo Group genomfört och Nolato växer ytterligare inom Medical – EBITA exklusive engångsposter uppgick till 38 MSEK (51) – Engångskostnader för personalavveckling i samband med förvärv kostnadsförda med 7 MSEK – Resultat efter finansiella poster uppgick till 27 MSEK (47) – Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (37) – Resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (1,41) – Justerat resultat per aktie exklusive immateriella avskrivningar för företagsförvärv samt engångsposter uppgick till 0,99 SEK (1,41) – Kassaflödet efter investeringar uppgick till 23 MSEK (48), exkl. förvärv


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Estland, Frankrike, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF