Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato fortsätter satsningen på medicinteknik – förvärvar Cerbo Group AB

14:35 / 5 March 2007 Nolato Press release

Som ett led i Nolatokoncernens strategiska satsning på medicinteknik, har Nolato på måndagen förvärvat det medicintekniska bolaget Cerbo Group AB.

– Cerbo Group är marknadsledande utvecklare och tillverkare av läkemedelsförpackningar i polymera och pappersbaserade material, kommenterar Georg Brunstam, som är vd och koncernchef i Nolato. Det är ett välskött bolag, som passar fint in i vår tillväxtstrategi inom medicalområdet.

Cerbo Group bedöms 2007 ha en omsättning på cirka 350 miljoner kronor, med en proforma EBITDA-marginal på drygt 18 procent. Bolaget har 236 anställda i Trollhättan, Göteborg, Åstorp och danska Værlöse, samt vid försäljningsbolag i Norge och Polen.

– Förvärvet innebär en ytterligare förstärkning av vårt totala erbjudande till kunderna inom medicinteknik och läkemedel, säger Christer Wahlquist, som är chef för affärs­område Nolato Medical. Vi ser genom detta förvärv ytterligare goda tillväxtmöjligheter för Nolato Medical i Europa.

Bolaget förvärvas från det engelska investmentbolaget Vision Capital och köpeskillingen uppgår till 437 miljoner kronor (skuldfritt bolag). Förvärvet förväntas ge positiv ­effekt på Nolatos vinst per aktie från och med övertagandet. Utöver verksamheten riktad mot läkemedelskunder omfattar bolaget också en mindre del orienterad mot allmänna ­industrikunder.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340 Christer Wahlquist, chef för affärsområde Nolato Medical, 0705 804848

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska lista i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik.

Show as PDF