Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Lägre volymer än förväntat inom Nolato Telecom

13:00 / 29 March 2007 Nolato Press release

Tydligare säsongsvariation samt fortsatt låga volymer i ett större kundprojekt medför att omsättningen för Nolatokoncernens affärsområde Nolato Telecom kommer att bli lägre under första kvartalet 2007 än tidigare bedömt.

Bedömningen är nu istället en omsättning för Nolato Telecom som blir cirka 35 procent lägre än fjärde kvartalet 2006 (tidigare bedömning 20 – 25 procent lägre), med ett positivt rörelseresultat i nivån 5 Mkr. Nolatos bedömning för övriga resultatenheter från bokslutskommunikén kvarstår oförändrad.

Vidare bedömer Nolato nu att omsättningen för Nolato Telecom under det andra kvartalet kommer att bli i nivå med det första kvartalet.

Nolato har under det första kvartalet 2007 erhållit flera större system­projekt till mobiltelefonkunder med produktionsstart under andra halvåret samt början av 2008.

Fullständig delårsrapport för första kvartalet kommer att offentlig­göras den 25 april.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Estland, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska lista i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF