Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Starkt tredje kvartal för Nolatokoncernen

Nolato redovisar i dagens rapport för nio månader 2007 ett starkt tredje kvartal, med stark marginal för Nolato Telecom och fortsatt hög tillväxt för ...

13:30 / 24 Oct Nolato Press release

Hans Porat ny vd och koncernchef i Nolato

Till ny verkställande direktör och koncernchef i Nolato har styrelsen utsett Hans Porat, som sedan 2002 är vd i Gadelius, Japan. Hans Porat är 52 år o...

07:59 / 24 Jul Nolato Press release

Information från Nolatos årsstämma

Nolato har idag hållit årsstämma, i närvaro av ca 130 aktieägare. Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén.Beslut avseende utdelning: År...

19:38 / 25 Apr Nolato Press release

Nolato årsredovisning 2006

Nolatos årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig som pdf-fil – se länk. Årsredovisningen finns även på www.nolato.se, där även den tryckta version...

13:22 / 22 Mar Nolato Press release

Nolato bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet 2006 i sammandrag – Omsättningen uppgick till 603 MSEK (613) – EBITA exklusive engångsposter uppgick till 45 MSEK (70) –&nb...

14:00 / 31 Jan Nolato Press release