Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

BenQ slutar investera i sin tyska mobilverksamhet

16:36 / 28 September 2006 Nolato Press release

Styrelsen för Taiwanesiska BenQ har i dag meddelat att de inte kommer att fortsätta investera i sin tyska mobiltelefonverksamhet som förvärvades av Siemens 2005. Bolaget säger samtidigt att de utvärderar sin mobilverksamhet i Brasilien och på andra platser, men att de kommer att fortsätta med försäljning av mobiltelefoner under eget varumärke på valda marknader. Med stor sannolikhet kommer det tyska dotterbolaget, BenQ mobile GmbH & Co OHG, att ansöka om konkursskydd i Tyskland.

BenQ Mobile, och tidigare Siemens Mobile, har varit och är en viktig kund till Nolato även om volymerna och Nolatos exponering mot bolaget successivt minskat. Under tredje kvartalet svarar BenQ Mobiles verksamhet för uppskattningsvis cirka 18 procent av Nolatos totala omsättning.

Nolato bevakar och bearbetar de risker som uppstår till följd av utestående kundfordringar och komponenter i lager. Den finansiella risken på utestående kundfordringar och varulager bedöms uppgå till maximalt 70 Mkr netto. Därtill finns en finansiell risk i nedlagda projektkostnader samt i förpliktelser mot materialleverantörer, vilket för närvarande är under utredning.

”Vi är överraskade över dagens besked från BenQ, och behöver ytterligare information och kontakter för att konkretisera och bedöma återverkningarna på vår verksamhet. Vi ser dock redan nu tecken på att leveranser överflyttas till BenQs Shanghai fabrik. Vi kommer kontinuerligt att följa utvecklingen kring detta och senast i kommande kvartalsrapport, den 25 oktober, lämna ytterligare information.”, säger Nolatos koncernchef Georg Brunstam.


För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Show as PDF