Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato: Kraftig omsättningsökning och fortsatt ökat resultat

13:29 / 20 July 2006 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens rapport för första halvåret 2006 en kraftigt ökad omsättning och fortsatt ökat resultat.

• Omsättningen ökade med 32 procent till 1.461 Mkr (1.108) • Resultat efter finansnetto ökade med 28 procent till 106 Mkr (83) • Resultatet per aktie ökade med 40 procent till 3,35 kr (2,40) • Kassaflödet efter investeringar var starkt och uppgick till 102 Mkr (87)

– Omsättningen inom Nolato Telecom mer än fördubblades under andra kvartalet genom ett ökat värde per levererad enhet, konstaterar Nolatos koncernchef Georg Brunstam. Den främsta orsaken till detta är ett kundprojekt där Nolato Telecom har haft en större andel av värdekedjan än normalt, vilket bland annat har inneburit en omfattande montering och testning av inköpta komponenter.

– Men även en generellt större andel av komplexa mobiltelefoner, med fler plastkomponenter och högre krav på ytfinish som lackering, metallisering etc. har bidragit till den ökade omsättningen.

Nolato Medical ökade sin omsättning med 28 procent, framför allt på grund av projektet med övertag av produktion för Novo Nordisk. Även Europasatsningen, som inleddes under 2005, har bidragit till omsättningstillväxten och lett till nya projekt att produceras i Ungern.

Inom Nolato Industrial har volymerna varit stabila under perioden. Genomförda satsningar för att erhålla nya projekt till fordonsindustrin och utvald övrig allmän industri börjar ge effekt i form av ökad omsättning, samtidigt som marknadsstrategin att minska inom konsumentelektronik och vitvaruindustrin har haft en motverkande effekt på omsättningen.

– Vårt andra kvartal var starkt, totalt sett ökade koncernens omsättning under andra kvartalet med 53 procent, samtidigt som resultatet efter finansnetto ökade 26 procent, kommenterar Georg Brunstam.

Den kompletta delårsrapporten finns att läsa på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF