Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato halvårsrapport

13:30 / 20 July 2006 Nolato Press release

- Koncernens omsättning ökade med 32 % till 1.461 Mkr (1.108) - Kraftig omsättningsökning inom Nolato Telecom genom högt värde per enhet - Rörelseresultatet ökade till 113 Mkr (91) - Resultat efter finansnetto ökade med 28 % till 106 Mkr (83) - Resultat efter skatt ökade till 88 Mkr (63) - Resultat per aktie ökade med 40 % till 3,35 kr (2,40) - Kassaflödet efter investeringar var starkt och uppgick till 102 Mkr (87)


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF