Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

BenQ-Siemens utnämner Nolato till ”årets systemleverantör”

10:52 / 24 March 2006 Nolato Press release

Nolato har, i hård konkurrens med andra ledande, globala leverantörer till mobiltelefonindustrin, till­delats utmärkelsen ”Årets systemleverantör 2005” av BenQ-Siemens.

Utmärkelsen, som delades ut vid BenQ-Siemens globala leverantörsmöte i Taiwans huvudstad Taipee, motiverades med att Nolatos prestationer i samband med utveckling och tillverkning av mobiltelefonprodukter kontinuerligt har legat på toppnivå.

BenQ framhåller speciellt Nolatos insatser inom projektledning, utveckling, kvalitet och logistik.

– Vi har arbetat mycket hårt för att skapa en kompetent och engagerad intern organisation för arbetet med BenQ-Siemens, kommenterar Fredrik Färm, som är ansvarig inom Nolato för kontakterna med BenQ-Siemens. Det känns därför enormt positivt att få det här beviset på att vi har lyckats.

– Särskilt glädjande är att vi inte enbart har fått utmärkelsen för vår höga tekniska nivå; BenQ-­Siemens pekar speciellt på den kompetenta support som våra globala kontaktpersoner har givit dem under året.

BenQ-Siemens är en av världens ledande mobiltelefontillverkare, med en global marknadsandel fjärde kvartalet 2005 på ca fem procent. Nolato är engagerat i utvecklingen och tillverkningen av ett flertal av företagets mobiltelefoner.


För ytterligare information kontakta: Jonas Persson, affärsområdeschef, Nolato Telecom, 0703 452036 Tommy Johansson, marknadschef, Nolato Telecom, 0708 813946 Per-Ola Holmström, finansdirektör, Nolato AB, 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF