Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato fortsätter sin expansion inom medicinteknik - Förvärvar Medical Rubber AB

13:45 / 23 October 2006 Nolato Press release

Nolato har idag tecknat avtal om att förvärva Medical Rubber, som är en av Europas ledande tillverkare av medicintekniska precisionskomponenter i silikongummi och termoplastiska elastomerer.

– Förvärvet stärker Nolatos position som ledande tillverkare av polymera systemkomponenter inom medicinteknik och är helt i linje med de expansions­strategier som vi har för affärsområde Nolato Medical, kommenterar Georg Brunstam, som är VD och koncernchef i Nolato.

– Det är ett fint och välskött bolag, som passar väl in i Nolato. Det kompletterar ­Nolato Medicals nuvarande verksamhet såväl teknologiskt som kundmässigt och ger synergi­effekter inom affärsområdet, konstaterar Georg Brunstam.

Medical Rubber bedöms 2006 omsätta cirka 100 mkr, med en EBITDA-marginal på cirka 18 procent. Företaget har omkring 100 anställda i Hörby. Kunderna finns över hela världen, omkring 50 procent av företagets produktion exporteras.

Bolaget förvärvas från familjen Persson, som grundade Medical Rubber 1973. Köpe­skillingen uppgår till 160 Mkr (skuldfritt bolag) och förvärvet förväntas ge positiv effekt på Nolatos vinst per aktie från och med övertagandet.

– I Nolato har vi fått en ägare som innebär att vi tillsammans kan utveckla företaget ­vidare. Vi känner samtidigt att det finns många gemensamma nämnare, såväl kommersiellt och tekniskt som värderings­mässigt, konstaterar Mai Persson, som kommer att kvarstå som VD i Medical Rubber även efter Nolatos förvärv.

– Medical Rubbers kompetens och kundbas kompletterar våra nuvarande resurser mycket väl och skapar ytterligare bredd på vårt kunderbjudande, kommenterar Christer Wahlquist, som är chef för affärsområde Nolato Medical.

Övertagandet sker den 1 november 2006.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340 Christer Wahlquist, chef för affärsområde Nolato Medical, 0705 804848

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska lista i segementet Mid Cap.

Show as PDF