Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato delår: Omsättningstillväxt och fortsatt stabilt resultat

13:30 / 25 October 2006 Nolato Press release

• Koncernens omsättning ökade med 28 % till 2.099 Mkr (1.643) • Kraftig omsättningsökning inom Nolato Telecom genom högt värde per enhet • Rörelseresultatet ökade till 159 Mkr (151) • Resultat efter finansnetto ökade till 150 Mkr (141) • Resultat efter skatt ökade till 123 Mkr (110) • Resultat per aktie ökade med 12 % till 4,68 kr (4,18) • Fortsatt expansion inom medicinteknik – förvärv av Medical Rubber AB • Engångskostnader under Q4 för BenQ:s befarade insolvens bedöms uppgå till 100 – 125 Mkr

Den kompletta delårsrapporten finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska lista i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik.

Show as PDF