Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nolato halvårsrapport

- Koncernens omsättning ökade med 32 % till 1.461 Mkr (1.108) - Kraftig omsättningsökning inom Nolato Telecom genom högt värde per enhet - Rörelseresu...

13:30 / 20 Jul Nolato Press release

Stämmokommuniké från årsstämma i Nolato

Nolato har idag hållit årsstämma, i närvaro av ca 150 aktiägare. Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén.Beslut avseende utdelning Årsst...

17:08 / 27 Apr Nolato Press release

Nolatos årsredovisning 2005

Nolatos årsredovisning för 2005 är publicerad och finns som pdf-fil på www.nolato.se eller via länk på denna sida.Nolato är en högteknologisk utveckla...

12:46 / 27 Mar Nolato Press release

Kallelse till Nolatos årsstämma 2006

Aktieägarna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 27 april 2006 kl 14.00 i Idrottsparken i Grevie, med inslä...

15:03 / 23 Mar Nolato Press release

Jonas Persson ny chef för Nolato Telecom

Till ny chef för Nolato Telecom, som är ett affärsområde inom den börsnoterade Nolatokoncernen, har utsetts Jonas Persson.Jonas Persson är 36 år, civi...

08:01 / 9 Jan Nolato Press release