Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato varslar femtio anställda i Hallsberg

13:05 / 23 August 2005 Nolato Press release

Hallsbergsföretaget Nolato Silikonteknik, som ingår i den börsnoterade Nolatokoncernen och tillverkar produkter till bl.a. mobiltelefoner, varslar omkring 50 anställda om uppsägning på grund av minskade produktionsvolymer.

– Bakgrunden till varslet är minskade volymer till Nolato Silikontekniks kunder inom mobiltelefonsektorn. Minskningen beror till stor del på kundernas utflyttning av produktion till Asien och Öst­europa. Men också på att Nolato Silikonteknik själva tvingats flytta delar av produktionen i Hallsberg till ett systerföretag i Estland för att möta kostnadspressen, kommenterar Georg Brunstam, koncernchef i Nolato.

– Trots en mycket rationell produktion i Hallsberg går det inte att konkurrera prismässigt med produktion i Asien och Östeuropa, konstaterar Georg Brunstam.

Neddragningarna i Hallsberg bedöms inte medföra några engångsposter i Nolatokoncernen. Efter genomförda åtgärder kommer Nolato Silikonteknik att ha omkring 60 anställda.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF