Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato sex månader 2005: Fortsatt starkt och stabilt resultat

12:59 / 20 July 2005 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens rapport för första halvåret 2005 ett fortsatt starkt och stabilt resultat. Vinsten per aktie ökade, liksom nettovinsten.

• Resultatet efter skatt ökade till 63 Mkr (60) • Resultat per aktie ökade till 2,40 kr (2,25) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 87 Mkr (85) • Omsättningen uppgick till 1.108 Mkr (1.204) • Rörelseresultatet uppgick till 91 Mkr (96) • Resultat efter finansnetto uppgick till 83 Mkr (88)

– Nolato visar ett fortsatt starkt resultat, med bra marginaler inom samtliga resultatenheter, kommenterar Georg Brunstam, VD och koncernchef. Både Nolato Telecom och Nolato Medical har ytterligare förbättrat sina rörelsemarginaler, till 9,3 % respektive 22,7 %, medan Nolato Industrials rörelsemarginal är oförändrad 7,4 %. Sammantaget var koncernens rörelsemarginal 8,2 %.

– De fortsatt höga råvarupriserna har endast haft en marginell påverkan på resultatet, kommenterar Georg Brunstam.

Nolato Telecom har haft en stark ökning av verksamheten i Asien, men svagare utveckling i den europeiska verksamheten. Nolato Industrial är fortsatt stabilt medan Nolato Medical har haft en kraftig omsättnings- och resultatförbättring.

– Omsättningen i Nolato Medical ökade med 42 % och resultatet med 67 %, jämfört med samma period föregående år, konstaterar Georg Brunstam. Den kraftiga ökningen beror på en gynnsam produktmix samt fortsatt bra volymer. Den är också frukten av ett målmedvetet marknads- och strukturarbete de senaste åren.

Nolato Medical har tecknat ett outsourcingavtal med det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk om produktion av insulinpennan InnoLet.

– Avtalet med Novo Nordisk innebär en omsättningstillväxt på ca 15 procent för Nolato Medical, säger Georg Brunstam. Nyrekrytering av ett 20-tal personer kommer att göras vid produktionsenheten i Lomma.

Nolatos satsning i Asien fortsätter, med ytterligare utbyggnad av kapaciteten för verktygstillverkning och lackering. En ny tillverkningsenhet kommer att etableras i Kuala Lumpur, Malaysia, för direkta leveranser till mobiltelefonindustrin i regionen.

– Den nya logistik- och monteringsenheten i Malaysia kommer att bli ett bra komplement till våra produktionsenheter i Kina och Europa, kommenterar Georg Brunstam. Den nya enheten innebär att vi kommer närmare de kunder som har sin slutmontering i Malaysia.

Den kompletta rapporten finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF