Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Medical tecknar outsourcingavtal med Novo Nordisk. Nyanställer 20 personer i Lomma

13:25 / 20 July 2005 Nolato Press release

Nolato Medical, som är ett affärsområde i den börsnoterade Nolatokoncernen, har tecknat avtal med det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk gällande produktion av insulinpennan InnoLet. Denna är speciellt utvecklad för insulin­patienter med begränsad fingerrörlighet eller nedsatt synförmåga.

– Vi är mycket glada över det här outsourcingavtalet med Novo Nordisk, kommenterar Peter Krikström, som är chef för Nolato Medical. Vi har länge samarbetat med Novo Nordisk och får nu en strategiskt viktig bekräftelse på att vår målinriktade satsning på kapacitet, kompetens och kvalitet har varit riktig.

Produktionen av insulinpennan inleds under hösten 2005. Nyrekrytering kommer att göras med cirka 20 personer vid produktionsenheten i Lomma. Outsourcingavtalet innebär en omsättningstillväxt på omkring 15 procent för Nolato Medical.


Peter Krikström, affärsområdeschef Nolato Medical, 0708 208883 Christer Wahlquist, marknadschef Nolato Medical, 0705 804848

Nolato Medical är ledande utvecklings- och produktionspartner till kunder inom medicinteknik och läkemedel. Bland kunderna finns Astra Tech, AstraZeneca, Coloplast, Hemocue, Novo Nordisk, Pfizer, Pharmacia Diagnostics och S:t Jude Medical. Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.nolato.se

Show as PDF