Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato fortsätter utbyggnaden i Asien

13:40 / 20 July 2005 Nolato Press release

Nolato Telecom, som är ett affärsområde i den börsnoterade Nolatokoncernen, fortsätter sin framgångsrika satsning i Asien, genom ytterligare utbyggnad av kapacitet för verktygstillverkning och lackering i Kina ­samtidigt som man etablerar tillverkning i Malaysia.

Nolato Telecom har sedan några år framgångsrikt producerat systemprodukter för kunder inom mobiltelefonsektorn i sin enhet i Beijing, Kina. Verksamheten där har växt kraftigt och hade vid årsskiftet drygt 1.600 anställda.

Nyligen öppnade Nolato Telecom ett försäljnings- och teknikkontor i Tokyo, Japan och nu har beslut fattats om att etablera en tillverkningsenhet i Malaysia, med en logistik- och monteringsenhet som första steg. Den nya enheten, som kommer att ligga i Kuala Lumpur, ska leverera direkt till mobiltelefonindustrin i regionen.

– Kunder som har sin slutmontering i Malaysia har uttryckt en stark önskan om att vi ska bygga upp verksamhet nära dem, för att på så sätt ytterligare stärka samarbetet, kommenterar Tommy Johansson, som är chef för Nolato Telecom. Den nya logistik- och monteringsenheten i Malaysia kommer att bli ett bra komplement till våra produktionsenheter i Kina och Europa.

Samtidigt stärks verksamheten i Beijing ytterligare, genom nyinvestering i ökad lackeringskapacitet samt utbyggnad av kapaciteten för tillverkning av formverktyg.


Tommy Johansson, affärsområdeschef Nolato Telecom, 0708 813946 Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0708 551251

Nolato Telecom är en världsledande, global utvecklare och tillverkare av polymera systemprodukter, t.ex. kompletta mekanikmoduler, huvudsakligen till kunder inom mobiltelefoni. Nolatokoncernen är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF