Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato bokslutskommuniké 2004

14:30 / 8 February 2005 Nolato Press release

• Koncernens omsättning uppgick till 2.401 Mkr (2.671) • Rörelseresultatet ökade till 195 Mkr (57) • Resultat efter finansnetto uppgick till 179 Mkr (6) • Resultat efter skatt uppgick till 130 Mkr (–35) • Resultat per aktie uppgick till 4,95 kr (–1,35 kr) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 231 Mkr (228) • Kraftigt stärkt finansiell ställning, soliditeten uppgick till 41 procent (31) • Utdelningspolicy fastställd av styrelsen • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,75 kr per aktie (0,80 kr)

Den kompletta bokslutskommunikén finns att hämta via länk nedan eller www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och system till kunder inom mobiltelefoner och övrig telekom, fordon, medicinteknik och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF