Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nolato delårsrapport nio månader 2005

Januari - september 2005: - Koncernens omsättning uppgick till 1.643 Mkr (1.744) - Rörelseresultatet uppgick till 151 Mkr (148) - Resultat efter finan...

13:29 / 27 Oct Nolato Press release

Valberedning för Nolato AB

På Nolatos bolagsstämma den 27 april 2005 beslöts att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetale...

13:17 / 26 Oct Nolato Press release

Nolato Plastteknik varslar 40 personer

Göteborgsföretaget Nolato Plastteknik, som ingår i den börsnoterade Nolatokoncernen, varslar 40 personer om uppsägning den 1 september 2006. Bakgrunde...

15:00 / 5 Sep Nolato Press release

Nolato varslar femtio anställda i Hallsberg

Hallsbergsföretaget Nolato Silikonteknik, som ingår i den börsnoterade Nolatokoncernen och tillverkar produkter till bl.a. mobiltelefoner, varslar omk...

13:05 / 23 Aug Nolato Press release

Nolato fortsätter utbyggnaden i Asien

Nolato Telecom, som är ett affärsområde i den börsnoterade Nolatokoncernen, fortsätter sin framgångsrika satsning i Asien, genom ytterligare utbyggnad...

13:40 / 20 Jul Nolato Press release

Nolato delårsrapport 6 mån

- Koncernens omsättning uppgick till 1.108 Mkr (1.204) - Rörelseresultatet uppgick till 91 Mkr (96) - Resultat efter finansnetto uppgick till 83 Mkr (...

13:00 / 20 Jul Nolato Press release

Nolato etablerar kontor i Tokyo

Nolato Telecom, som ingår i den börsnoterade Nolatokoncernen och främst är inriktat på kunder inom mobiltelefonsektorn, etablerar ett försäljnings- oc...

13:28 / 28 Apr Nolato Press release

Nolato bolagsstämma 2005

Ordinarie bolagsstämma har idag hållits i Nolato AB, i närvaro av ca 170 aktieägare.Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén.Till styrels...

15:40 / 27 Apr Nolato Press release

Nolato årsredovisning 2004 publicerad

Nolato årsredovisning för 2004 är nu publicerad. Den kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.nolato.se. Önskar du ett tryckt exemplar...

12:03 / 24 Mar Nolato Press release

Nolato bokslutskommuniké 2004

• Koncernens omsättning uppgick till 2.401 Mkr (2.671)
• Rörelseresultatet ökade till 195 Mkr (57)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 179 Mkr (...

14:30 / 8 Feb Nolato Press release