Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato varslar 97 anställda i Kristianstad

15:00 / 15 April 2004 Nolato Press release

Nolato varslar 97 anställda i Kristianstad Kristianstadsbolaget Nolato Alpha, som ingår i Nolatokoncernen och är systemleverantör av polymera produkter till kunder inom telekomsektorn, varslar idag 97 anställda om uppsägning. - Bakgrunden till varslet är den fortsatta trenden att våra kunder i allt större utsträckning lägger produktion av mobiltelefoner i Asien, kommenterar Georg Brunstam, koncernchef i Nolato. Vi måste därför anpassa verksamheten i Kristianstad till de framtida lägre produktionsvolymerna. - Marknaden för mobiltelefoner upplever vi dock som totalt sett stark, vilket tillsammans med kundernas överflyttning till Asien gynnar Nolatos kinesiska verksamhet, konstaterar Georg Brunstam. Nolato fortsätter därför att bygga ut resurserna i Beijing, för att möta den ökade efterfrågan från mobiltelefonkunderna. Neddragningarna i Kristianstad bedöms inte medföra några engångsposter i Nolatokoncernen. Efter genomförda åtgärder kommer Nolato Alpha att ha omkring 200 anställda. ------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, koncernchef i Nolato, telefon 0431-442294 eller 0708-551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör i Nolato, 0431-442293 eller 0705-763340 http://www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT20560/wkr0006.pdf Pressmeddelandet som pdf-fil

Show as PDF