Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nomineringskommitté för Nolato AB

På Nolatos bolagsstämma den 28 april 2004 uppdrogs åt styrelsens ordförande att vid tredje kvartalets utgång diskutera sammansättningen av bolagets no...

11:40 / 29 Nov Nolato Press release

Nolato fördubblade resultatet

Nolato fördubblade resultatet Nolato fortsätter att utvecklas starkt och redovisar i dagens rapport för första halvåret 2004 en fördubbling av result...

13:31 / 11 Aug Nolato Press release

Nolato: Kommuniké efter bolagsstämma

Nolato: Kommuniké efter bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma har idag hållits i Nolato AB, i närvaro av drygt 200 aktieägare. Till ordförande vid stä...

15:49 / 28 Apr Nolato Press release

Nolato fördubblar resultatet

Nolato fördubblar resultatet I dagens delårsrapport för första kvartalet 2004 redovisar Nolato en fortsatt stark utveckling. Resultatet efter finansn...

13:28 / 28 Apr Nolato Press release

Nolato varslar 97 anställda i Kristianstad

Nolato varslar 97 anställda i Kristianstad Kristianstadsbolaget Nolato Alpha, som ingår i Nolatokoncernen och är systemleverantör av polymera produkt...

15:00 / 15 Apr Nolato Press release

Nolato årsredovisning

Nolato årsredovisning Nolatos årsredovisning för 2003 finns tillgänglig på http://www.nolato.se från och med idag. Den tryckta årsredovisningen skic...

09:11 / 24 Mar Nolato Press release