Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fortsatt kraftig satsning i Kina, personalreduktion i Kristianstad

14:30 / 28 October 2003 Nolato Press release

Fortsatt kraftig satsning i Kina Personalreduktion i Kristianstad Nolato fortsätter att expandera verksamheten i Beijing, Kina. Beslut har tagits om att investera ytterligare 20 miljoner kronor i utökad kapacitet för kunder inom mobil telefoni samt att kraftigt öka antalet anställda. - Utbyggnaden efterfrågas av våra kunder inom mobiltelefonsektorn, kommenterar Georg Brunstam, koncernchef i Nolato. Dessa lägger allt större del av sin egen produktion i Kina och önskar att vi finns på plats med resurser att möta deras efterfrågan. Fram till årsskiftet kommer därför ytterligare 250 personer att anställas i Nolato Beijing, vilket innebär att verksamheten kommer att ha omkring 800 anställda. Enheten blir därmed Nolatos största vad gäller antalet anställda. - Kundernas överflyttning av tillverkning från Europa till Kina innebär tyvärr samtidigt att efterfrågan på produktion i Nolatos anläggning i Kristianstad minskar. Nolato har därför idag tvingats att lägga ett varsel om personalreduktion i Kristianstad med 150 personer, säger Georg Brunstam. Neddragningarna bedöms inte medföra några engångsposter i Nolatokoncernen under fjärde kvartalet. För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, koncernchef i Nolato, 0431-442294 eller 0708-551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör i Nolato, 0431-442293 eller 0705-763340 www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01040/wkr0002.pdf

Show as PDF