Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos nyemission fulltecknad

17:02 / 16 May 2002 Nolato Press release

Nyemissionen i Nolato fulltecknad Nolatos nyemission om högst cirka 263 Mkr har fulltecknats. Totalt tecknades 7.368.140 aktier till ett belopp om 257.884.900 kr med företrädesrätt, motsvarande 98,0 procent av nyemissionen. Resterande aktier i nyemissionen har tilldelats dem som garanterade nyemissionen. Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie A med 788.400 och antalet aktier av serie B med 6.728.002. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 131.537.040 kr och antalet aktier till 26.307.408, varav 2.759.400 aktier av serie A och 23.548.008 aktier av serie B. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens O-lista från och med den 29 maj 2002. Genom den nu fulltecknade nyemissionen har bolaget säkerställt finansiell handlingsfrihet för att framgångsrikt kunna tillvarata potentialen på nya och befintliga marknader, vilket var huvudskälet till att styrelsen beslutade att genomföra nyemissionen. För ytterligare information kontakta Tomas Sjölin, VD, tel 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT01150/wkr0002.pdf

Show as PDF