Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato stärker organisationen i Ungern

14:04 / 16 May 2002 Nolato Press release

Nolato stärker organisationen i Ungern Ser stor potential i verksamheten För att skapa ett större fokus på den expanderande verksamheten i Ungern, stärker Nolato sin position genom att inrätta en särskild organisation för Ungern, direkt underställd koncernchefen. - Vi ser en tydlig trend till ökat intresse för våra tjänster i Ungern, kommenterar Nolatos koncernchef Tomas Sjölin. Det finns en stor potential i Ungern och verksamheten där spelar en allt viktigare roll för koncernen. - Eftersom tillväxten i Ungern sker separat från vår verksamhet i Sverige, finns det stora fördelar med att ge de ungerska bolagen en egen fokuserad organisation, konstaterar Tomas Sjölin. Från den 1 september kommer därför affärsområdet Industrial Components att delas upp i två regioner, Sverige respektive Ungern, med var sin chef direkt underställd koncernchefen. - Genom den samordnade Ungernorganisationen kan vi ta tillvara resurser och möjligheter på ett effektivare sätt, säger Tomas Sjölin. Den ger oss också en plattform för det fortsatta arbetet att ytterligare stärka Nolatos närvaro i Ungern. Till chef för Ungernorganisationen har utsetts Magnus Nilsson, idag vd i Nolato Mobile AB i Kristianstad. Nolato har två produktionsenheter i Ungern, en i Jászberény öster om Budapest och en i Mosonmagyaróvár nära gränsen mot Österrike. Dessa båda enheter kommer även i fortsättningen att vara separata bolag med egen lokal ledning, men som rapporterar till den nye Ungernchefen. Vissa övergripande funktioner kommer att samordnas för att skapa en stark gemensam position. I Ungern utvecklar och producerar Nolato plastprodukter för industrikunder inom bl.a. hushåll, konsumentelektronik och fordon. Stora kunder är t.ex. Electrolux och Philips. Nolato är en börsnoterad, högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande industrikunder inom bl.a. mobil telefoni, fordon, telekom, hushåll och medicinteknik. För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, vd och koncernchef Nolato, tel 0431-442294 eller 0708- 252646 Aktuell information om Nolato finns alltid på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT00830/wkr0002.pdf

Show as PDF