Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato expanderar i Ungern

09:05 / 16 April 2002 Nolato Press release

Nolato expanderar i Ungern Nolato stärker kapaciteten i ungerska Jászberény inför en förväntad ökad orderingång till följd av att Electrolux flyttar allt mer av sin dammsugartillverkning till Ungern. Under april kommer Nolatos nuvarande verksamhet att successivt flytta in i en nybyggd produktionsanläggning om 4.300 kvm. Nolato räknar med att verksamheten har omkring 150 anställda vid slutet av året och att omsättningen överstiger 150 Mkr under 2003. Under 2001 omsatte Nolato Jász 47 Mkr och hade drygt 70 anställda. "Vi har kontinuerligt ökat vår försäljning till Electrolux och strävar efter att fortsätta utveckla vårt samarbete ytterligare. Med den nya produktionsanläggningen skapar vi optimala förutsättningar för den växande tillverkningen av plastprodukter till Electrolux produktsortiment", säger Tomas Sjölin koncernchef i Nolato. Verksamheten i den nya produktionsanläggningen omfattar formsprutning av plastprodukter samt montering och tryckning. Initialt finns 21 formsprutningsmaskiner som kommer att utökas till 30 maskiner under innevarande år. Bakgrund Nolato träffade under hösten 2000 en överenskommelse med Electrolux om att ta över delar av företagets produktion i Ungern av plastkomponenter för bland annat dammsugare. Affären var en del i affärsområdet Industrial Components strategi att öka fokus på dels Centraleuropa, och dels marknadsområde Household. Genom att ta över produktionen stärktes samarbetet med Electrolux, samtidigt som Nolato fick ytterligare tillverkningsresurser. Vid övertagandet, i oktober 2000, omfattade verksamheten ett femtiotal anställda med en omsättning på omkring 25 Mkr. Nolato har även en produktionsanläggning i västra Ungern: Nolato Protec, som ingår i affärsområde Industrial Componentes, omsatte 94 Mkr under 2001 och hade 283 anställda. Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, hushåll, fordon, övrig industri och medicinteknik. För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, koncernchef, tel 0431-442294 eller 0708-25 26 46 Aktuell information om Nolato finns alltid på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020415BIT01440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020415BIT01440/wkr0002.pdf

Show as PDF