Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Extra bolagsstämma i Nolato godkände nyemission

17:02 / 9 April 2002 Nolato Press release

Extra bolagsstämma i Nolato AB (publ) godkände nyemission Extra bolagsstämma i Nolato godkände idag styrelsens beslut av den 13 och 19 mars 2002 om nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Nolato. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 37.582.010 kr från nuvarande 93.955.030 kr till högst 131.537.040 kr, genom nyteckning av högst 7.516.402 aktier, varav 788.400 aktier av serie A och 6.728.002 aktier av serie B. Emissionskursen har fastställts till 35 kr per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför Nolato högst cirka 263 Mkr före emissionskostnader. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 12 april 2002 och teckning av aktier skall ske under tiden fr.o.m. den 17 april 2002 t.o.m. den 8 maj 2002. För vidare information kontakta: Tomas Sjölin, VD, tel 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 Information om Nolato finns på www.nolato.se Får ej distribueras i USA eller Canada. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT00870/wkr0002.pdf

Show as PDF