Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato renodlar - avyttrar kvarvarande del av Branded Products

08:12 / 29 January 2002 Nolato Press release

Nolato renodlar - avyttrar kvarvarande del av Branded Products Nolato har idag tecknat avtal om att avyttra Nolato Elastoteknik AB, ett helägt dotterbolag verksamt inom termoplastiska elastomerer, till brittiska British Vita PLC. Försäljningen ligger i linje med Nolatos strategi att fokusera på koncernens kärnverksamhet - systemleveranser av polymera komponenter. Det totala transaktionsvärdet uppgår till 76 Mkr och transaktionen ger Nolato en realisationsvinst om 31 Mkr efter skatt. Försäljningen av Nolato Elastoteknik, som var den kvarvarande verksamheten inom affärsområdet Branded Products, utgör ytterligare ett steg i renodlingen av Nolatos verksamhet. "Avyttringen frigör ledningsresurser och finansiella resurser som nu kan nyttjas för att utveckla nya affärsmöjligheter inom koncerns prioriterade områden", säger Tomas Sjölin koncernchef i Nolato. "För Nolato Elastoteknik innebär avyttringen att bolaget kommer att ingå i en global koncern verksam inom polymerteknologi med starkare fokus på termoplastiska elastomerer. Detta ger Nolato Elastoteknik bättre förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten, framförallt på exportmarknaderna", tillägger Tomas Sjölin. British Vita förvärvar verksamheten genom ett kontantförvärv av samtliga aktier i Nolato Gota Holding AB, ett holdingbolag som äger aktierna i Nolato Elastoteknik. Överlåtelsen sker med effekt från 1 januari 2002. Nolato Elastotekniks nettoomsättning 2001 uppgick till 90 Mkr och resultat efter finansnetto uppgick till 8 Mkr. Antalet anställda uppgår till 34. Enskilda Securities har varit finansiell rådgivare till Nolato i samband med transaktionen. Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, övrig industri och medicinteknik. För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, koncernchef i Nolato, tel 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-753340 www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00020/bit0001.pdf

Show as PDF