Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB: uppdatering av kvartalsrapport

15:30 / 9 February 2023 Nilörngruppen Press release

Uppdaterad kvartalsrapport, där ackumulerad omsättning justerad för valutaeffekter har uppdaterats till MSEK 853, vilket resulterar i en organisk ökning om 8%, samtidigt som omsättning justerat för valutaeffekter under kvartal 4 har uppdaterats till MSEK178 vilket resulterar i en organisk minskning om 24%. Alla tabeller etc är oförändrade.

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
   

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s M arknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 202 3 kl 15.30


Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/