Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB: uppdatering av bokslutskommunike

09:52 / 9 February 2023 Nilörngruppen Press release

Uppdaterad kvartalsrapport, där ackumulerad omsättning justerad för valutaeffekter har uppdaterats till MSEK 869, vilket resulterar i en ökning om 10%. Kvartalssiffror samt alla tabeller etc är oförändrade.

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
   

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s M arknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 202 3 kl 08,00.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/